Thông tư 05-2016

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Thông tư 05-2016
Ngày ban hành 21/03/2016
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư quy định thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục đồng thời quy định những trường hợp đặc biệt của thời gian tập.
Xem văn bản Xem Online
Tải về