QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/04/2016
Loại văn bản Quyết định,
Trích yếu NĂM 2016 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 05/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
Xem văn bản Xem Online
Tải về