Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Công văn số 1392/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2016 – 2017, ngày 10/01/2017, Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa ban hành Quyết định số 194/QĐ-UBND về việc công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2016.

 1

(Một tiết học tại Trường Tiểu học Quyết Thắng)

 Theo đó, trong năm 2016, toàn huyện có 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 (chiếm tỷ lệ 100%).

 2

(Hoạt động ngoài giờ tại Trường Tiểu học thị trấn La Hà)

Có 03/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1, chiếm tỷ lệ 20% (gồm các xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hiệp); có 07/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2, chiếm tỷ lệ 46,7% (gồm các xã: Nghĩa Thắng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Điền, Nghĩa Trung, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Phương); có 05/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3, chiếm tỷ lệ 33,3% (gồm các xã, thị trấn: Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thương, thị trấn Sông Vệ, thị trấn La Hà).

 3

(Tiết học theo mô hình trường học mới tại Trường THCS Nghĩa Lâm)

 Có 02/15 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, chiếm tỷ lệ 13,3% (gồm các xã: Nghĩa Thọ, Nghĩa Thương); có 13/15 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chiếm tỷ lệ 86,7% (gồm các xã, thị trấn còn lại).

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như: hiệu quả của các Trung tâm học tập cộng đồng chưa cao; tỷ lệ mù chữ trong độ tuổi điều tra từ 36 – 60 tuổi còn cao như: tỷ lệ mù chữ mức độ 1 chiếm 4,7%, tỷ lệ mù chữ mức độ 2 chiếm 7,6%;…

(Xuân Nam)