Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Thực hiện nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 29/02/2016 của Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thức ba ngày 16/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 25/4/2016, Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở 15 đơn vị bầu cử trên toàn huyện.

Theo đó, có 55 đại biểu đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Trong đó có 05 đơn vị được bầu 03 đại biểu và 10 đơn vị được bầu 02 đại biểu.

Danh sách cụ thể đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và số lượng đại biểu được bầu ở các đơn vị như sau:

I  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (XÃ NGHĨA LÂM)
05 người ứng cử được bầu 03 đại biểu
1. Ông Lê Văn Bảy Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lâm
2. Ông Đỗ Ngọc Hải Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa
3. Ông Hồ Sỹ Phong Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa
4. Nguyễn Thị Bích Phương Cán bộ UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa
5. Hồ Thị Hoàng Thiêng Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Lâm
II ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (XÃ NGHĨA THẮNG)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Nguyễn Thị Thu Hiệp Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Nghĩa Thắng
2. Ông Võ Sinh Quân Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thắng
3. Ông Nguyễn Đình Thanh Chuyên viên Hội Nông dân huyện Tư Nghĩa
III ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (XÃ NGHĨA SƠN)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tư Nghĩa
2. Phạm Thị Bích Liên Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã Nghĩa Sơn
3. Ông Phạm Đức Quang Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Sơn
IV  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (XÃ NGHĨA THỌ)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Ông Nguyễn Tấn Chuân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa
2. Đặng Thị Phất Thiếu úy – Công an huyện Tư Nghĩa
3. Ông Nguyễn Đăng Vinh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tư Nghĩa
V ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 (XÃ NGHĨA THUẬN)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Ông Nguyễn Tấn Lực Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa
2. Phạm Thị Nhàn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tư Nghĩa
3. Võ Thị Hòa Thuận Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa
VI  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 (XÃ NGHĨA KỲ)
05 người ứng cử được bầu 03 đại biểu
1. Ông Võ Duy Nhật Bảo Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Tư Nghĩa
2. Ông Nguyễn Hồng Hà Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Kỳ
3. Ông Nguyễn Văn Khâm Huyện ủy viên – Ủy viên Thường trực HĐND huyện
4. Đặng Thị Hồng Mai Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xã Nghĩa Kỳ
5. Ông Lê Trung Thành Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa
VII  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 (XÃ NGHĨA ĐIỀN)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Ông Trần Văn Chính Phó Chánh Thanh tra

huyện Tư Nghĩa

2. Trịnh Thị Thúy Hằng Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tư Nghĩa
3. Võ Thị Song Hạnh Chuyên viên – Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tư Nghĩa
VIII ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 (XÃ NGHĨA TRUNG)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Nguyễn Thị Bé Huệ Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Nghĩa Trung
2. Ông Phan Văn Phải Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trung
3. Ông Trần Đức Thanh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa
IX ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 (THỊ TRẤN LA HÀ)
05 người ứng cử được bầu 03 đại biểu
1. Ông Nguyễn Én Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn La Hà
2. Ông Nguyễn Đức Hiệp Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa
3. Phạm Thị Bích Lệ Huyện ủy viên – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa
4. Võ Thị Thu Thường Chuyên viên phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tư Nghĩa
5. Lê Thị Ánh Tuyết Cán bộ Văn phòng Đảng ủy thị trấn La Hà
X ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 (XÃ NGHĨA HÒA)
05 người ứng cử được bầu 03 đại biểu 
1. Ông Huỳnh Văn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hòa
2. Ông Trương Anh Mai Huyện ủy viên – Chánh Thanh tra huyện Tư Nghĩa
3. Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyên viên Thanh tra huyện Tư Nghĩa
4. Mai Thị Thủy Công chức Văn phòng – Thống kê xã Nghĩa Hòa
5. Ông Bùi Văn Tiến Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hòa
XI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 (THỊ TRẤN SÔNG VỆ)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu 
1. Nguyễn Thị Tố Loan Cán bộ Nội vụ – Thi đua – Công đoàn thị trấn Sông Vệ
2. Ông Huỳnh Ngọc Quận Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa
3. Ông Nguyễn Văn Tuyên Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sông Vệ
XII ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 (XÃ NGHĨA MỸ)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Ông Võ Tấn Bảo Giám đốc Công ty Cổ phần Điện huyện Tư Nghĩa
2. Trần Thị Thu Mai Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Điện huyện Tư Nghĩa
3. Ông Đỗ Ngọc Tây Huyện ủy viên – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tư Nghĩa
XIII ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 (XÃ NGHĨA HIỆP)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu 
1. Ông Trương Quang Dũng Huyện ủy viên – Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Tư Nghĩa
2. Ông Cao Nguyễn Thành Đạt Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa
3. Ông Lê Đại Thắng Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tư Nghĩa
XIV  ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 (XÃ NGHĨA THƯƠNG)
05 người ứng cử được bầu 03 đại biểu
1. Ông Lương Văn Linh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thương
2. Ông Huỳnh Hồng Minh Phó Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Tư Nghĩa
3. Nguyễn Thị Tuyết Nhung Cán bộ Thương mại – Dịch vụ xã Nghĩa Thương
4. Ông Lê Văn Sỹ Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên BCH Quân sự huyện Tư Nghĩa
5. Ông Trần Thiên Thanh Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tư Nghĩa
XV ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 (XÃ NGHĨA PHƯƠNG)
03 người ứng cử được bầu 02 đại biểu
1. Nguyễn Thị Tống Chi Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Phương
2. Lê Thị Hương (Ni sư Thích Nữ Huệ Định) Tu sĩ, Trụ trì Chùa Vạn Bửu, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
3. Ông Võ Đình Tám Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Phương

(Xuân Nam)