Hướng dẫn tổ chức các hoạt động đầu năm học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 3988/BGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học, Công văn số 1354/SGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2015 – 2016
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành tiến hành tổ chức các hoạt động đầu năm học mới sao cho phải phù hợp với điều kiện của nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, gắn với tình hình thực tế; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học, tránh tổ chức máy móc, hời hợt, qua loa; phải tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường. Đồng thời các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động của trường chuẩn Quốc gia, mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận, hội – đoàn thể tại địa phương, đại diện các thế hệ học sinh của trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đối với công tác đón học sinh đầu cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động để học sinh được tiếp nhận vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô giáo, bạn bè như: họp lớp, giới thiệu làm quen đón học sinh tại lễ khai giảng, trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu kết nghĩa giữa các lớp học sinh đầu cấp với học sinh các lớp trước,… Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo.

Đối với công tác tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng hướng dẫn các trường tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống nhà trường, về cán bộ và giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tìm hiểu và nắm bắt điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện, nội quy và các quy định của nhà trường; tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, vị trí phòng học, phòng bộ môn, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin – truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, công trình nước sạch vệ sinh, bảo vệ môi trường, trang phục, đồ dùng học tập; hướng dẫn học sinh cách chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình phục vụ cho hoạt động của nhà trường; hướng dẫn học sinh sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách vở, đồ dùng học tập.

Đối với công tác tìm hiểu về chương trình giáo dục, các đơn vị trực thuộc ngành cần tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen từng bước tiếp cận với nội dung và phương pháp của môn học, hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú với môn học.

Đối với công tác hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời nhằm thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường như xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh; tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cách mạng tại địa phương.

Xuân Nam