Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội liên tiếp đưa tin nhiều vụ bạo lực học đường với diễn biến phức tạp gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung của Công văn số 5727/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 7004/UBND-KGVX ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; Công văn số 2422/SGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung, biện pháp phòng, chống bạo lực học đường trong ngành.

Theo đó, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục đạo đức lối sống; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường thông qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, xã hội, thể dục thể thao nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học cần thực hiện ký kết Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và tình trạng bạo lực học đường; lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy, thông tin kịp thời đến gia đình học sinh để phối hợp trong việc giáo dục nhằm giúp các em tiến bộ; cung cấp danh sách học sinh cho cơ quan chức năng để phối hợp quản lý, giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết. Đồng thời, phối hợp, kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực gần trường học.

Ngoài ra, các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tiến hành đồng bộ các biện pháp giáo dục toàn diện để ngăn chặn, không để phát sinh băng, nhóm tội phạm trong trường học; ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa tại đơn vị mình; đẩy mạnh chất lượng, ý nghĩa giáo dục của các phong trào thi đua, hoạt động học tập, sinh hoạt tập thể; xây dựng kế hoạch hành động nhằm tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”; phát huy vai trò chủ động, tích cực của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vị bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, hội – đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát và giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục học sinh có lối sống lành mạnh, giáo dục đạo đức, nhân cách, biết tôn trọng nhân phẩm và danh dự của người khác.

Tiếp đến, các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục ký năng sống, kỹ năng ứng xử, giải quyết mẫu thuẫn cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh.

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện nội dung Công văn số 1193/PGDĐT ngày 13/12/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp học đường và văn hóa công sở tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

(Xuân Nam)