Phụ cấp công vụ đối với người làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ về chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 

Từ khi Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ ra đời, ngoài tiền lương hưởng theo hệ số, cán bộ, công chức còn được trợ cấp thêm 25% công vụ mỗi tháng, bấy nhiêu cũng phần nào chia sẻ gánh nặng cuộc sống cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Và cũng tại thời điểm này, đối tượng công chức hay viên chức được đông đảo công nhân viên nhà nước quan tâm, tìm hiểu.

Công chức hay viên chức? Đây không chỉ là sự khác nhau về tên gọi, từ ngữ mà còn gắn liền với chế độ chính sách, biên chế nhà nước. Tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ có quy định: “Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân” là công chức. Nói như vậy, ngoài cấp trưởng, cấp phó ra thì những người đang làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện có được xem là công chức không? Và có được hưởng chế độ công vụ không? Có rất nhiều giáo viên đang công tác tại trường, họ được hưởng phần trăm đứng lớp, được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên nghề nhưng khi được điều chuyển về phòng Giáo dục và Đào tạo thì lại không còn những quyền lợi đó, hoặc nếu có cũng chỉ bảo lưu phụ cấp đứng lớp trong khoảng thời gian nhất định. Câu hỏi này không chỉ được đặt ra ở huyện Tư Nghĩa mà còn rất nhiều huyện khác nữa trong tỉnh nói chung đều quan tâm đến chế độ này.

Đứng trước nhiều thắc mắc, kiến nghị như vậy. Tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về chế độ phụ cấp công vụ đối với người làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo. Qua đó, Sở Nội vụ chủ trì thống kê số lượng biên chế đang làm việc tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trong đó nêu rõ số lượng biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp. Nếu chưa điều chỉnh viên chức sự nghiệp sang công chức hành chính, tính toán mức hỗ trợ 25% tương ứng chế độ phụ cấp công vụ; dự toán kinh phí hàng năm và thời điểm được hưởng mức hỗ trợ thì sẽ được xem xét lại.

Có thể nói, đây là một tin vui cho tất cả những người đang công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Tuy nhiên, vấn đề này có khả thi hay không thì có lẽ phải đợi thời gian ngắn nữa mới rõ. Hiện nay, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa có 19 biên chế, trong đó, chỉ có 02 biên chế hành chính và 17 biên chế sự nghiệp. Nghĩa là 17 biên chế sự nghiệp này trước giờ chưa từng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ.

Có thể nói vấn đề này đang được rất nhiều viên chức ngành Giáo dục quan tâm. Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có căn nguyên của nó. Trong thực tế ở tỉnh ta những năm gần đây, do nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục ở các huyện, thành phố là khá lớn, nhưng biên chế hành chính do Bộ Nội vụ giao lại có hạn, trong khi đó để thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao thêm biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cho các huyện, thành phố. Chính vì vậy, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố vừa có biên chế hành chính, vừa có biên chế sự nghiệp.

Thế nhưng, nếu 17 biên chế trên được tính hưởng chế độ phụ cấp công vụ liệu có trái với đối tượng quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ hay không? Vì họ thuộc công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ (“người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước”). Trong khi đối tượng được hưởng công vụ tại Nghị định số 34 lại quy định “không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP”.

Thực ra, tất cả công chức, viên chức đang làm việc, công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố nói riêng và tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung đều xứng đáng nhận được sự ưu đãi, phụ cấp công vụ hàng tháng vì khối lượng công việc mà họ thực hiện quá nhiều, không khác gì cơ quan hành chính, nếu chỉ với hệ số lương hàng tháng thì thực sự eo hẹp trong vấn đề trang trãi cuộc sống. Nhiều công chức, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp cho rằng: phụ cấp công vụ đã bỏ qua họ là không hợp lý, để giúp họ yên tâm công tác, Nhà nước cần hỗ trợ họ bằng phụ cấp công vụ hay tương tự phụ cấp công vụ để đảm bảo đời sống, cũng như tạo sự “công bằng” giữa những người cùng làm việc “trong các cơ quan Nhà nước” với nhau.

Hồng Phấn