Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định được cấp sẵn cho giáo viên THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017” cấp huyện tại Hội đồng thi Trường THCS thị trấn La Hà.

Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017” nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt giải về sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm về: lồng ghép việc sử dụng thiết bị dạy học thông qua bài giảng; thể hiện năng lực tổ chức lớp học phù hợp giữa nội dung bài giảng, phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả thiết bị dạy học giúp học sinh dễ hiểu bài, tạo hứng thú bộ môn và giúp phát triển năng lực người học. Đồng thời, góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý tự học và sáng tạo trong việc khai thác và sử dụng thiết bị dạy học. Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017” cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng sử dụng thiết bị dạy học một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Theo đó, các môn tham gia dự thi trong Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017” cấp huyện gồm tất cả các môn học được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông. Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải trải qua 02 phần thi: thiết kế giáo án và thực hành:

Đối với phần thi “Thiết kế giáo án”, mỗi thí sinh  dự thi phải soạn giáo án cho 01 tiết dạy, trong đó nêu rõ thiết bị dạy học được sử dụng lồng ghép trong từng nội dung bài giảng; giáo án phải thể hiện rõ những kinh nghiệm, sáng tạo của người dạy trong việc sử dụng thiết bị dạy học, đạt được các yêu cầu như: sử dụng thiết bị dạy học một cách hợp lý, khai thác tối đa hiệu quả của thiết bị dạy học được cấp sẵn, chứng minh được việc sử dụng thiết bị dạy học theo sự sáng tạo của người dự thi (ghi trong giáo án) sẽ giúp học sinh dễ hiểu bài, tạo hứng thú trong học tập và giúp phát triển năng lực người học.

Đối với phần thi “thực hành”, mỗi thí sinh dự thi giới thiệu liệt kê các thiết bị dạy học sẽ sử dụng trong bài giảng, trình bày từng nội dung bài giảng có liên quan đến các thiết bị dạy học có trong giáo án, nêu ý tường sáng tạo và kinh nghiệm trong việc sử dụng từng thiết bị dạy học; biểu diễn cách sử dụng thiết bị dạy học để minh hoạ cho những ý tưởng sáng tạo; chứng minh được những ý tưởng sáng tạo của người dự thi sẽ giúp học sinh: dễ hiểu bài, tạo hứng thú trong học tập và giúp phát triển năng lực người học; trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết thúc Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017” cấp huyện, Ban Tổ chức đã chọn và trao giải cho 37 giáo viên dự thi có thành tích xuất sắc. Cụ thể như sau:

* 02 giải Nhất, gồm: Phạm Thị Lan Hương (THCS Nghĩa Thắng), Võ Thị Phụng (THCS Nghĩa Phương).

* 13 giải Nhì, gồm: Nguyễn Thị Xuân Hoài (THCS Nghĩa Thuận), Đặng Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Hoàng Dung (THCS Nghĩa Hiệp), Trịnh Thị Oanh Thi, Nguyễn Thị Bảo Hoàng (THCS Nghĩa Hòa), Võ Đình Dũng, Bùi Quang Bảo (THCS Nghĩa Trung), Nguyễn Thị Yến Ly (THCS Nghĩa Phương), Ngô Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Nguyệt Trinh (THCS Nghĩa Điền), Nguyễn Minh Điền, Ngô Thị Thanh Toàn (THCS Nghĩa Kỳ), Ngô Thị Bích Tùng (THCS Nghĩa Thương).

* 11 giải Ba, gồm: Nguyễn Thị Thu Châu, Lê Thị Hồng, Nguyễn Nhật (THCS thị trấn La Hà), Nguyễn Nữ Phương Chi (THCS Nghĩa Trung), Lê Thị Phi Yến (THCS Nghĩa Điền), Lê Thị Thu Nguyệt (THCS Nghĩa Thắng), Đoàn Thị Minh Thái (THCS Nghĩa Lâm), Phạm Thị Minh Phương (THCS Nghĩa Thuận), Nguyễn Thị Xuân Sang (THCS Nghĩa Hòa), Nguyễn Tấn (THCS Nghĩa Phương), Ngô Văn Trịnh (THCS Nghĩa Mỹ).

* 11 giải Khuyến khích, gồm: Nguyễn Thị Bảy, Huỳnh Thị Thủy, Lê Thị Vi Na (THCS Nghĩa Thương), Châu Nữ Tùng Điệp (THCS Nghĩa Kỳ), Nguyễn Vũ Thúy Mai (THCS Nghĩa Hòa), Nguyễn Thị Lệ Mỹ (THCS thị trấn Sông Vệ), Nguyễn Thị Chút (THCS Nghĩa Thắng), Cao Thị Thái Danh, Võ Thị Huyền (THCS Nghĩa Hiệp), Nguyễn Thị Lệ Hiền (THCS Nghĩa Điền), Đặng Thị Kim (THCS Nghĩa Mỹ).

 (Xuân Nam)