Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 04/3/2017 đến ngày 10/3/2017, tại hai Hội đồng Trường THCS Nghĩa Trung và Trường THCS thị trấn La Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”.

Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017” có 50 giáo viên dự thi thuộc 12 bộ môn: Toán, Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh.

1

(Ông Trương Quang Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thi)

Tại Hội thi, mỗi giáo viên phải trải qua 03 phần thi: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Thực hiện bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết về chuyên môn về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.

2

(Cô Lê Thị Minh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Điền, giám khảo phát biểu tại buổi lễ tổng kết Hội thi)

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa là cơ hội để các thầy giáo, cô giáo thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, tài năng sư phạm cũng như tình cảm, trách nhiệm của mình với nghề, với sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện nhà.

3

(Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát biểu)

Đồng thời, Hội thi cũng đã tuyển chọn, công nhận và suy tôn những nhà giáo đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở”, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để đội ngũ nhà giáo rèn luyện, tự học và sáng tạo.

4

(Thầy Lâm Thanh Nam, giáo viên Toán trường THCS Nghĩa Lâm phát biểu tại buổi lễ tổng kết Hội thi)

Ban Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017” đã tuyển chọn và trao giải cho 44 giáo viên. Trong đó có 06 giải Nhì, 28 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, gồm các bộ môn:

* Môn Toán: 01 giải Nhì, 04 giải Ba.

* Môn Ngữ văn: 01 giải Nhì, 06 giải Ba.

* Môn Sinh học: 04 giải Ba.

* Môn Giáo dục công dân: 03 giải Ba.

* Môn Lịch sử: 02 giải Ba.

* Môn Địa lý: 01 giải Khuyến khích.

* Môn Hóa học: 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.

* Môn Vật lý: 02 giải Ba.

* Môn Âm nhạc: 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

* Môn Mỹ thuật: 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

* Môn Thể dục: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

* Môn Tiếng Anh: 02 giải Nhì, 03 giải Khuyến khích.

5 6 7

(Các giáo viên dự thi đạt giải)

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017” là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

(Xuân Nam)