Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 15/02/2017 đến ngày 25/02/2017, tại bốn Hội đồng: Trường Tiểu học thị trấn La Hà, Trường Tiểu học Tân An, Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương và Trường Tiểu học Điện An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậcTiểu học, năm học 2016 – 2017”.

Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017” có 63 giáo viên dự thi gồm giáo viên cơ bản và giáo viên bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tiếng Anh.

 1

(Ông Trương Quang Dũng, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát biểu khai mạc Hội thi)

Tại Hội thi, mỗi giáo viên phải trải qua 03 phần thi: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Thực hiện bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết về chuyên môn về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học.

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017” của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa là cơ hội để các thầy giáo, cô giáo thể hiện năng lực, trách nhiệm; tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông nhằm góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để đội ngũ nhà giáo rèn luyện, tự học và sáng tạo.

2

(Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Công đoàn ngành, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát biểu tại Hội thi)

Ban Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017” đã tuyển chọn và trao giải cho 48 giáo viên. Trong đó có 03 giải Nhì, 34 giải Ba, 11 giải Khuyến khích, gồm:

* Môn cơ bản: 01 giải Nhì, 22 giải Ba, 07 Khuyến khích.

* Môn Âm nhạc: 01, giải Nhì, 04 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

* Môn Mỹ thuật: 03 giải Ba.

* Môn Thể dục: 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.

* Môn Tiếng Anh: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.

3 4 5 6

(Các giáo viên dự thi đạt giải)

Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017” là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

(Xuân Nam)