Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ quản lý giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 757/SGDĐT-GDTH ngày 09/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội thi Giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp Tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức thành công Hội thi Can bộ quản lý giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học 2016 – 2017.

Tham gia Hội thi có 14 cán bộ quản lý đến từ 22 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Nội dung thi bao gồm các vấn đề liên quan đến công tác quản lý được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục; các văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

1 2 3 4

(Một số hình ảnh của Hội thi)

Theo đó, mỗi cán bộ quản lý tham gia dự thi phải trải qua 04 phần thi, bao gồm: sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lý trong trường Tiểu học; bài kiểm tra năng lực hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, định hướng đổi mới giáo dục Tiểu học, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, nghiệp vụ quản lý, chỉ đạo trường Tiểu học; thực hành ứng xử tình huống trong quản lý; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tại cơ quan, đơn vị mà cán bộ quản lý đang công tác.

Kết thúc Hội thi “Cán bộ quản lý giỏi bậc Tiểu học cấp huyện, năm học 2016 – 2017”, Ban Tổ chức đã chọn và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể là:

* 02 giải Nhất, gồm: thầy Võ Văn Hải (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thọ), cô Lê Thị Thanh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương).

* 03 giải Nhì, gồm: cô Võ Thị Thu Đông (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thắng), thầy Nguyễn Quốc Hân (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Nam), thầy Lê Vĩnh Phú (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Hiệp).

* 05 giải Ba, gồm: cô Võ Thị Thuận (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Phương), cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Sơn), cô Võ Thị Thu Xuân (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Thuận), cô Võ Thị Minh Trang (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An), cô Bùi Thí Ý Nhi (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Điền).

* 04 giải Khuyến khích, gồm: cô Trần Thị Thúy Liễu (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Hiệp), cô Phan Thị Hạnh (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn An), cô Hoàng Lan (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn La Hà), thầy Võ Văn Thành (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc).

5 6 

(Các cán bộ quản lý đạt thành tích xuất sắc nhận giải)

Hội thi là nơi để cán bộ quản lý thể hiện năng lực của bản thân, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo trong nhà trường một cách sáng tạo, hiệu quả; góp phần triển khai phong trào thi đua trong các trường tiểu học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ quản lý ý thức tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý cấp Tiểu học trong toàn huyện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và dạy học.

(Xuân Nam)