Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi thể dục thể thao kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1 2

(Giải bóng chuyền cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam)

Năm học 2016 – 2017 là năm thứ hai toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; là năm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của ngành. Song song với phong trào thi đua đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập thì phong trào văn nghệ và thể dục thể thao cũng luôn được chú trọng đẩy mạnh trong các trường học nhằm tạo nên không khí tâm lý vui tươi, nâng cao tính thẩm mỹ văn hóa nghệ thuật lành mạnh, góp phần tạo ra những động lực quan trọng để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao và giáo dục toàn diện học sinh.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 2205/SGDĐT-VP ngày 07/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), ngày 09/11/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã yêu cầu tất cả các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua đó, giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh các cấp học hiểu rõ hơn ý nghĩa to lớn của ngày Nhà giáo Việt Nam; tự hào và tôn vinh nghề dạy học, về truyền thống tôn sư trọng đạo của Nhân dân ta; nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội của địa phương; khơi dậy tình cảm, đạo đức, truyền thống “tôn sư trọng đạo”, đề cao vai trò, trách nhiệm, vị trí và tầm quan trọng của nhà giáo trong thời kỳ đổi mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần, mỗi người dân khoẻ mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khoẻ. Dân cường thì nước thịnh, tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Riêng tôi ngày nào cũng tập”. Thấm nhuần lời dạy đó của Người, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ giáo dục và đào tạo để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi thể dục thể thao cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành năm 2016 với 02 bộ môn: bóng chuyền và cầu lông (đối với bộ môn bóng chuyền thì các trường trong cùng 01 xã, thị trấn lập thành một đội; riêng các trường thuộc xã Nghĩa Sơn tham gia với các trường thuộc xã Nghĩa Lâm và các trường thuộc xã Nghĩa Thọ tham gia với các trường thuộc xã Nghĩa Thuận). Kết quả như sau:

* Đối với bộ môn cầu lông:

– Đôi nam dưới 36 tuổi: THCS thị trấn Sông Vệ đạt giải Nhất; THCS Nghĩa Hòa đạt giải Nhì; THCS Nghĩa Trung và THCS thị trấn La Hà đồng giải Ba.

– Đôi nữ dưới 36 tuổi: THCS Nghĩa Thương đạt giải Nhất; THCS thị trấn La Hà đạt giải Nhì; THCS Nghĩa Hiệp và THCS Nghĩa Trung đồng giải Ba.

– Đôi nữ trên 36 tuổi: THCS thị trấn La Hà đạt giải Nhất; TH Quyết Thắng đạt giải Nhì; MN Nghĩa Trung và THCS thị trấn Sông Vệ đồng giả Ba.

– Đôi nam – nữ dưới 36 tuổi: TH Nghĩa Thuận đạt giải Nhất; TH Nghĩa Phương đạt giải Nhì; TH Điện An và TH La Hà Nghĩa Thương đồng giải Ba.

– Đôi nam – nữ trên 36 tuổi: THCS Nghĩa Thuận đạt giải Nhất; TH Nghĩa Điền đạt giải Nhì; TH Nghĩa Kỳ Bắc và TH Phan Văn Đường đồng giải Ba.

* Đối với bộ môn bóng chuyền:

– Đối với bóng chuyền nam: Nghĩa Lâm đạt giải Nhất; Nghĩa Thuận đạt giải Nhì; Nghĩa Trung và Nghĩa Thắng đồng giải Ba.

– Đối với bóng chuyền nữ: Nghĩa Lâm đạt giải Nhất; Nghĩa Thương đạt giải Nhì; Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thắng đồng giải Ba.

(Xuân Nam)