Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” đạt kết quả cao

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” năm học 2016 – 2017 cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt được nhiều kết quả cao.

Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” với mục đích khuyến khích học sinh bậc Trung học cơ sở vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh; húc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”; góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

Theo đó, nội dung của cuộc thi là học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Kết quả cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn” năm học 2016 – 2017 như sau:

* Cấp huyện:07 giải Nhì, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà và Đặng Thị Kiều Uyên (THCS thị trấn La Hà), Trần Trịnh Ngọc Giàu (THCS Nghĩa Lâm), Nguyễn Sỹ Phú (THCS Nghĩa Kỳ), Lê Hương Giang và Võ Thị Thu Hiền (THCS Nghĩa Phương), Trần Quang Thời, Phạm Kim Anh (THCS Nghĩa Điền), Lương Thị Tường Vy (THCS Nghĩa Thương); 46 giải Ba31 giải Khuyến khích.

* Cấp tỉnh:

+ 02 giải Nhất, gồm: Lê Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Ánh Ly (THCS Nghĩa Phương), Nguyễn Thị Thu Hà và Đặng Thị Kiều Uyên (THCS thị trấn La Hà).

+ 02 giải Nhì, gồm: Đinh Lan Hương và Thượng Thị Hoài Mỹ (THCS thị trấn La Hà), Phạm Kim Anh (THCS Nghĩa Điền).

+ 01 giải Ba, gồm: Lê Hương Giang và Võ Thị Thu Hiền (THCS Nghĩa Phương).

+ 05 giải Khuyến khích, gồm: Trần Trịnh Ngọc Giàu (THCS Nghĩa Lâm), Tống Trương Yến Khoa (THCS Nghĩa Thắng), Thái Quang Huy (THCS Nghĩa Kỳ), Nguyễn Thị Anh Thư và Nguyễn Tấn Điền (THCS Nghĩa Thuận), Tạ Thị Thùy Trang (THCS Nghĩa Điền).

(Xuân Nam)