Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017” đạt kết quả cao

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

“Văn hóa Quảng Ngãi như một mạch nguồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nét đẹp tinh túy của hồn quê sông núi, của người dân vốn chân chất hiền hòa in đậm trong tâm thức và hành động của các cộng đồng dân cư”, tác giả Minh Anh đã từng nhận định trong bài viết “Văn hóa Quảng Ngãi: Xuyên suốt một dòng chảy”. Hiện nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường dưới những tác động từ nhiều phía đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, tuy nhiên trong tâm thức của con người Quảng Ngãi thì “nét đẹp tinh túy của hồn quê sông núi vẫn được lưu truyền”.

Nhằm tạo điều kiện để học sinh cấp Trung học cơ sở tìm hiểu lịch sử địa phương gắn liền với lịch sử dân tộc, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ học tập của học sinh trong học tập môn Lịch sử, đồng thời góp phần nâng cao giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phồn vinh, giàu đẹp, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017” dành cho đối tượng là tất cả học sinh đang học tập tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia cuộc thi, mỗi thí sinh phải viết tay bằng chữ tiếng Việt trên khổ giấy A4 hoặc giấy manh, trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban Tổ chức gởi kèm theo thứ tự, đánh số trang và đóng thành tập, trình bày rõ ràng, sạch đẹp, viết cùng một màu mực với nội dung tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi. Để bài viết được sinh động, thí sinh dự thi có thể sử dụng hình ảnh, tư liệu minh họa, trích dẫn tài liệu tuy nhiên phải chú thích rõ ràng. Đặc biệt, thí sinh dự thi tuyệt đối không được sao chép, photocopy bài của người khác.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã chọn cử các bài viết của thí sinh có nội dung phong phú, phù hợp, cách diễn đạt trôi chảy, mạch lạc và hình thức trình bày sinh động để tham gia dự thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017” và đạt được nhiều kết quả cao. Cụ thể là:

* Cá nhân:

– 02 giải Nhất, gồm: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Nhi (THCS thị trấn La Hà).

– 04 giải Nhì, gồm: Nguyễn Cao Ý Tiên, Đào Thị Ngọc Tuyền, Bùi Thị Thanh Trâm (THCS thị trấn La Hà), Nguyễn Thị Lành (THCS Nghĩa Điền).

– 02 giải Ba, gồm: Nguyễn Lê Cẩm Tú (THCS Nghĩa Phương), Phạm Ngọc Đạt (THCS thị trấn La Hà).

* Tập thể: đạt giải Nhất toàn đoàn.

Có thể nói, qua cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017”, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người xứ Quảng. Để một lần nữa, chúng ta càng tự hào rằng: “Văn hóa là sức mạnh nội sinh của cộng đồng dân tộc. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, mạch nguồn văn hóa của Quảng Ngãi vẫn mãi ăn sâu trong tâm thức của người dân và phát huy thành sức mạnh để xây dựng quê hương giàu đẹp hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

 (Xuân Nam)