Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nội dung Công văn số 1551/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, ngày 23/02/2017, tại hai Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Khiết và Trường THPT Lê Trung Đình, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội thi “Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”.

1

(Khai mạc Hội thi)

Hội thi “Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017” có 1.150 thí sinh là học sinh khá, giỏi đến từ 13 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố tham gia dự thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Khiết, các thí sinh tham gia dự thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Trung Đình, các thí sinh tham gia dự thi các môn: Văn học, Lịch sử và Địa Lý. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận; trong đó, thí sinh dự thi môn Tiếng Anh sẽ tham gia thi cả 04 kỹ năng gồm nghe, nói, đọc và viết.

Hội thi lần này là giúp các em học sinh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được thể hiện năng lực, trình độ; tiếp tục khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện học sinh  tự học và sáng tạo. Đồng thời, dựa trên kết quả của Hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đánh giá công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giảng dạy, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các trường nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tiếp tục đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

2

(Toàn cảnh thí sinh tham gia dự thi)

Tham gia Hội thi “Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa có 159 thí sinh dự thi. Kết quả: có 97 thí sinh dự thi đạt giải. Cụ thể như sau:

* Môn Toán: đạt 05 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.

* Môn Ngữ văn: đạt 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.

* Môn Tiếng Anh: đạt 04 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

* Môn Vật lý: đạt 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.

* Môn Hóa học: đạt 01 giải Nhất, 06 giải Nhì, 05 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.

* Môn Sinh học: đạt 06 giải Nhì, 02 giải Ba, 07 giải Khuyến khích.

* Môn Lịch sử: đạt 04 giải Nhì, 03 giải Ba, 06 giải Khuyến khích.

* Môn Địa lý: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 06 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.

(Xuân Nam)