Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 22/03/2016 Thông tư, quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Thông tư 05-2016 21/03/2016 Thông tư, Thông tư quy định thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục đồng thời quy định những trường hợp đặc biệt của thời gian tập.
Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH 20/11/2015 Thông tư,
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên