Phòng GD&ĐT Huyện Tư Nghĩa

  • Điện thoại: (+84) 0255.3845540
  • Email: pgd@pgdtunghia.edu.vn
  • Trụ sở: Tổ 4, TT La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi