Hiệu quả từ Hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt được nhiều kết quả cao.

Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 với mục đích khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn; góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

Theo đó, nội dung của cuộc thi là xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.

Kết quả cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 như sau:

* Cấp huyện:13 giải Nhì, gồm: Lê Quang Hoàng Phi (THCS Nghĩa Mỹ), Trần Trung Dung, Nguyễn Thị Minh Tâm (THCS Nghĩa Thương), Phạm Thị Bích Thủy (THCS Nghĩa Thuận), Trần Lê Phương Nghĩa Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Lan (THCS Nghĩa Hòa), Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Sương, Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Oanh (THCS Nghĩa Kỳ), Lê Thị Ràng, Phạm Thị Ánh Nguyệt (THCS Nghĩa Điền), Trần Thị Như Cảnh (THCS thị trấn La Hà), Huỳnh Thị Tuyết Mỹ (THCS thị trấn Sông Vệ); 30 giải Ba27 giải Khuyến khích.

* Cấp tỉnh:

+ 05 giải Ba, gồm: Trần Thị Như Cảnh (THCS thị trấn La Hà), Nguyễn Thị Kim Oanh (THCS Nghĩa Kỳ), Phạm Thị Bích Thủy (THCS Nghĩa Thuận), Phạm Thị Ánh Nguyệt (THCS Nghĩa Điền), Lê Quang Hoàng Phi (THCS Nghĩa Mỹ).

+ 02 giải Khuyến khích, gồm: Lê Thị Ràng (THCS Nghĩa Điền), Đỗ Thị Mỹ Hạnh (THCS Nghĩa Kỳ).

(Xuân Nam)