Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa tổng kết hoạt động năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2015 – 2016, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động huyện Tư Nghĩa, Công đoàn Giáo dục đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các  Công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào và hoạt động công đoàn đạt kết quả tốt, hoàn thành thắng lợi 08 nhiệm vụ công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.

 1

(Toàn cảnh Hội nghị)

Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa có 53 Công đoàn cơ sở trực thuộc gồm 17 Công đoàn cơ sở trường Mầm non, 22 Công đoàn cơ sở trường Tiểu học, 13 Công đoàn cơ sở trường Trung học cơ sở, và Công đoàn cơ sở cơ quan Phòng Giáo dục với 1.517 đoàn viên công đoàn/1.601 cán bộ, viên chức toàn ngành (chiếm tỉ lệ 94,8%), trong đó đoàn viên nữ: 1225 chiếm tỉ lệ 80,75%.

2

(Đ/c Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị)

Trong năm học vừa qua, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa đã có nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên; thường xuyên làm tốt công tác giám sát, theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách hiện hành đối với đoàn viên đúng, đủ, kịp thời như: chế độ trợ cấp ốm đau, xét nâng lương cho 464 trường hợp, xét 962 trường hợp hưởng và nâng thâm niên nhà giáo ký, kết hợp đồng lao động;…

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; phối hợp tạo điều kiện cho 67 cán bộ quản lý và cán bộ dự nguồn hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 53 nữ (chiếm tỉ lệ 79,1%); cử 08 cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường phổ thông và mầm non tại trường Đại học Phạm Văn Đồng; 31 cán bộ, quản lý, giáo viên tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị mở tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tư Nghĩa.

Thứ ba, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, Công đoàn Giáo dục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với đơn vị thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chặt với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”. Bên cạnh đó, lồng ghép thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”; tổ chức viết cam kết phòng chống HIV/AIDS, triển khai thực hiện tốt về an toàn giao thông, xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”; kế hoạch hóa gia đình, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, cụ thể: kêu gọi đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ Tấm lòng vàng (khuyến học) được 27.680.000 đồng, quỹ Mái ấm công đoàn được 28.360.000đồng, quỹ xây dựng Khu tượng niệm nghĩa sĩ Hoàng sa 27.680.000 đồng, ủng hộ quỹ Hội Chữ Thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam của huyện, tham gia đóng góp mỗi đoàn viên 2 ngày lương ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2016; tổ chức viếng thăm và tặng quà cho mẹ VNAH nhân dịp Tết Nguyên Đán 2016 và nhân ngày 27/7/2016 với tổng số tiền 9 triệu đồng (thăm 3 mẹ, viếng 3 mẹ). thăm và tặng quà tết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,5 triệu đồng (LĐLĐ huyện 1,5 triệu đồng, Công đoàn Giáo dục 07 triệu đồng); kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp quỹ phụng dưỡng 03 Mẹ Việt nam anh hùng với số tiền 50.000 đồng/đoàn viên;…

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm học 2015 – 2016 có 36 đoàn viên hoàn thành việc học nâng chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (gồm Đại học: 27, Cao đẳng: 04, Trung cấp: 05); 955/1517 đoàn viên có trình độ trên chuẩn (chiếm tỉ lệ 63%); có 50 đoàn viên được kết nạp đảng, nâng tổng số đảng viên toàn ngành lên 455/1517 đoàn viên người (tỉ lệ 30%), tăng 0,7% so với năm học trước và kết nạp mới được 108 đoàn viên;…

Thứ năm, đối với công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, Công đoàn ngành Giáo dục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”; “hai giỏi”’, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; các hoạt động giao lưu, tham quan, tọa đàm nhân ngày 20/10 và 8/3 cho đoàn viên nữ; luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên nữ như: chế độ thai sản, nghỉ con dưới 6 tuổi ốm, nghỉ dưỡng sức sau sinh,…

Với những thành tích đạt được, Công đoàn Giáo dục đã được các cấp khen thưởng:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

+ Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen   : 01 đơn vị, 02 cá nhân.

+ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen : 03 đơn vị, 08 cá nhân.

+ LĐLĐ huyện Tư Nghĩa tặng Giấy khen   : 07 đơn vị, 20 cá nhân.

+ CĐGD huyện Tư Nghĩa tặng Giấy khen    : 11 đơn vị; 20 cá nhân.

* Khen thưởng “Hai giỏi”:

+ LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen : 02 đơn vị, 04 cá nhân.

+ LĐLĐ huyện Tư Nghĩa tặng Giấy khen   : 03 đơn vị, 08 cá nhân.

+ CĐGDhuyện Tư Nghĩa tặng Giấy khen    : 07 đơn vị; 12 cá nhân.

345

(Phần trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc)

Năm học 2016 – 2017 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; là năm học tiếp tục xây dựng kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, các Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra; chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; tuyên truyền, vận động tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn các cấp lớn mạnh góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm học 2016 – 2017.

(Xuân Nam)