Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác trong quý I năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

 1

Ngày 04/4/2016, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, Công đoàn ngành Giáo dục huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn quý I năm 2016 do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có mặt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục huyện và 51 Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác quý I năm 2016 với một số vấn đề đã đạt được. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa cùng với ngành tham gia thực hiện tốt công tác phụng dưỡng 03 Mẹ VNAH với tổng số tiền là 3.000.000 đồng/03 suất và tổng giá trị quà tặng là 1.800.000 đồng/06 suất. Đồng thời, Công đoàn Giáo dục xét hỗ trợ quỹ tình, xét tặng quà cho 07 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 7.000.000 đồng.

Thứ hai, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hoàn thành hồ sơ cán bộ dự nguồn giai đoạn 2016 – 2020 và công tác thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc còn thiếu.

Thứ ba, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa hoàn thành hồ sơ quyết toán kinh phí công đoàn năm 2015 và quyết toán cho Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ tư, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa chỉ đạo, hướng dẫn công tác tách 02 Công đoàn cơ sở (gồm: Công đoàn cơ sở Mầm non Nghĩa Sơn, Công đoàn cơ sở Mầm non Nghĩa Thọ) và kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (gồm: Công đoàn cơ sở Tiểu học Nghĩa Phương, Công đoàn cơ sở Tiểu học Nghĩa Kỳ Nam, Công đoàn cơ sở Tiểu học Nghĩa Lâm, Công đoàn cơ sở Tiểu học Nghĩa Sơn, Công đoàn cơ sở THCS Nghĩa Thuận).

Thứ năm, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa tích cực huy động đoàn viên đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn năm 2016” và tham gia ủng hộ “Qũy Hội Chữ thập đỏ” với số tiền là 01 ngày lương của đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa còn huy động ủng hộ cô Tuyến (giáo viên trường Tiểu học Điện An) qua đời với tổng số tiền 41.540.000 đồng.

Thứ sáu, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa thu nhận hồ sơ xét hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn năm 2016”. Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện họp xét và thống nhất đề nghị 02 đoàn viên, gồm:

– Hỗ trợ xây nhà: cô Nguyễn Thị Diệu, giáo viên trường THCS Nghĩa Mỹ.

– Hỗ trợ sửa nhà: thầy Nguyễn Văn Giáp, giáo viên trường THCS Nghĩa Kỳ.

Thứ bảy, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xét hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho 63 cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa. Trong đó, bậc Mầm non có 12 người, bậc Tiểu học có 36 người, bậc Trung học cơ sở có 14 người và cơ quan Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện có 01 người.

(Xuân Nam)