Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Như chúng ta đã biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển (từ 22/7/1951 đến 22/7/2016), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò của mình, luôn phấn đấu vì sự phát triển , vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH- CĐN ngày 16/3/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Kế hoạch số 44/KH-CĐN ngày 11/4/2016 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi về Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 – 22/7/2016), với mục đích nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của 65 năm xây dựng và trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động của ngành, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chào mừng 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam; tạo động lực thúc đẩy toàn ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số hoạt động, cụ thể như:

Trước hết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành bằng các hình thức phong phú, phù hợp về truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Giáo dục các cấp, trách nhiệm của đoàn viên trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu quá trình đổi mới của ngành giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động như: gặp mặt kỷ niệm, biểu dương khen thưởng cán bộ công đoàn tiêu biểu, cán bộ nữ công tiêu biểu, trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học, xây dựng kỷ yếu, phóng sự, bản tin; tổ chức hội thảo, tọa đàm về tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn đổi mới giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, nhà giáo và người lao động khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cơ quan, đơn vị, trường học;…

Tiếp đến, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động lớn của ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… Đặc biệt, kiên quyết đấu tranh chống việc vi phạm đạo đức nhà giáo, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời, phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới của ngành; chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, giáo dục học sinh; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các mô hình giáo dục tiên tiến và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm học 2015 – 2016.

Hơn nữa, cần tăng cường thực hiện công tác phát triển đoàn viên, vận động người lao động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn huyện Tư Nghĩa gia nhập tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện Tư Nghĩa, Công đoàn cơ sở trường học trực thuộc; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tăng cường nhận thức cho cán bộ làm công tác công đoàn.

Sau cùng, vấn đề quan trọng hơn cả là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo và người lao động của toàn ngành. Theo đó, các tổ chức Công đoàn trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa cần phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động của ngành; làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với người lao động. Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, duy trì và triển khai hiệu quả quỹ “Mái ấm công đoàn – Hỗ trợ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục”; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cán bộ, nhà giáo và người lao động đang công tác tại các vùng khó khăn; quan tâm, phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

(Xuân Nam)