Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác phòng chống ma túy, tội phạm và buôn bán người

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác phòng chống ma túy, tội phạm và buôn bán người

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-PGDĐT ngày 15/02/2016 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và Kế hoạch số 489/KH-PGDĐT [...]
Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về tiếp tục đẩy [...]
HUYỆN ĐOÀN TƯ NGHĨA PHỐI HỢP VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LIÊN HOAN ĐẠI BIỂU CHÁU NGOAN BÁC HỒ HUYỆN TƯ NGHĨA NĂM HỌC 2015 – 2016.

HUYỆN ĐOÀN TƯ NGHĨA PHỐI HỢP VỚI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LIÊN HOAN ĐẠI BIỂU CHÁU NGOAN BÁC HỒ HUYỆN TƯ NGHĨA NĂM HỌC 2015 – 2016.

Lượt xem:

Thực hiện Chương trình công tác Đội năm học 2015 – 2016,thiết thực chào mừng 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016), 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016). Huyện Đoàn Tư Nghĩa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên hoan Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2015 – 2016. Mục đích, [...]
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM” CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “GIAO LƯU TIẾNG VIỆT CỦA CHÚNG EM” CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

Lượt xem:

     Thực hiện Thông báo số 260/TB-SGDĐT-GDTH ngày 06/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức giao lưu “ Tiếng Việt của chúng em” cho học sinh dân tộc thiểu số lần thứ 3, năm học 2015 – 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa đã cử Đoàn CB-GV và học sinh tham gia giao lưu, đạt kết quả cao. [...]
Các địa điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Các địa điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 diễn ra từ ngày 01/7 đến 04/7/2016. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 được tổ chức thành 2 cụm thi, gồm: cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả vừa xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh đại học, cao [...]
Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Ngày 27/4/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa ban hành Kế hoạch số 378/KH-PGDĐT về việc theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 [...]
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học

Lượt xem:

Nhằm chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, nhất là trong các cơ sở Mầm non, Tiểu học và trong cộng đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã hướng dẫn các [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, ôn thi vào lớp 10 và tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, ôn thi vào lớp 10 và tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017, Công văn số 400/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2016

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 248/KH-SGDĐT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về triển khai, thực hiện Chiến [...]
Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

(Một giờ học về kỹ năng sống) Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT/BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Công văn số 1154/SGDĐT-GDTrH ngày 14/7/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn triển khai giáo dục [...]
Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong trường học

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong trường học

Lượt xem:

Nhằm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và Kế hoạch số [...]
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015 – 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015 – 2016

Lượt xem:

          Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa vừa tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015-2016.           Hội thi được bắt đầu từ ngày 13/5/2016 và kết thúc vào 14/5/2016, có 25 giáo viên chủ nhiệm lớp của 13 trường THCS trong toàn huyện tham gia. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận [...]
Trang 6 / 9« Đầu...«45678 » ...Cuối »