Tin tức – Sự kiện

Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 29/02/2016 của Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa về việc [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường quản lý học sinh tắm sông, suối, biển

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường quản lý học sinh tắm sông, suối, biển

Ngày đăng: Lượt xem:

  Trong thời gian qua, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và [...]

Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học khoa học

Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học khoa học

Ngày đăng: Lượt xem:

Như chúng ta đã biết, việc hình thành cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và của huyện Tư Nghĩa nói riêng một thế giới quan khoa học và niềm say mê sáng tạo [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Năm nay, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành được nghỉ 04 ngày liên tiếp từ [...]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư [...]

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do virut Zika gây nên trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do virut Zika gây nên trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 990/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 379/SGDĐT-GDTrH ngày 28/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa về việc phòng, chống [...]

Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử năm 2015). [...]

Vận dụng một số điểm mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Vận dụng một số điểm mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có nhiều điểm mới so với những quy định trước đó nhằm khắc phục [...]

Đổi mới phương pháp dạy – học nhằm đẩy mạnh phát triển năng lực của người học trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đổi mới phương pháp dạy – học nhằm đẩy mạnh phát triển năng lực của người học trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Như chúng ta đã biết, phương pháp dạy – học theo hướng phát triển năng lực không những chú ý tích cực đến học sinh về mặt trí tuệ mà còn rèn luyện năng lực giải quyết các vấn [...]

Thực hiện một số quy định về thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Thực hiện một số quy định về thu, quản lý và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 30/3/2016, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch [...]

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để qua đó, tạo sự [...]

Một số phương pháp xây dựng nhóm để tăng cường hiệu quả việc học nhóm của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Một số phương pháp xây dựng nhóm để tăng cường hiệu quả việc học nhóm của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Việc tổ chức hoạt động nhóm trong những năm qua đã trở nên rất quen thuộc, gần gũi và tác động tích cực đến kết quả học tập của học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện [...]

Trang 6 / 8« Đầu...45678