Tăng cường thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) và thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành liên quan đến quyền, lợi [...]
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016 về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và [...]
Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong năm học 2016 – 2017, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và xác định Chủ đề của năm học là: “Tiếp tục xây dựng kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng dạy học” nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong trường học

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong trường học

Lượt xem:

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy. Do đó đã làm giảm đáng kể số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình hình [...]
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, năm học 2016 – 2017

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 2645/KHPH-CA-GDĐT ngày 27/7/2015 của Công an tỉnh Quảng Ngãi và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các trường học giai đoạn 2015 – 2020, Công điện số 1502/CĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Sáng ngày 19/8/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.  (Toàn cảnh Hội nghị) Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi; [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Hướng dẫn số 400/SGDĐT-TCCB ngày 24/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc bồi dưỡng chính trị [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi; Công văn 1194/UBND ngày 26/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức [...]
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường giáo [...]
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Thông báo Liên tịch số 216/TB-LT ngày 13/4/2016 của Đài Phát thanh – Truyền hình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 20 – 22/7/2016, tại tại trường quay S1 của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tham gia Hội thi “Tiếng hát Họa Mi [...]
Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động dạy và học. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhằm thực hiện có [...]
Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Lượt xem:

Ngày 22/01/2016, tại Hà Nội, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp với Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức Hội thảo “Tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới thực hiện chương trình, sách giáo [...]
Trang 4 / 9« Đầu...«23456 » ...Cuối »