Tin tức – Sự kiện

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2016 – 2017 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2016 – 2017 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/4/2016 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 3588/UBND-NNTN [...]

Tăng cường thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) và thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật [...]

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 337/KH-SGDĐT ngày 01/6/2016 về tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực [...]

Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Trong năm học 2016 – 2017, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và xác định Chủ đề của năm học [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong trường học

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong trường học

Ngày đăng: Lượt xem:

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy. Do đó đã làm giảm đáng kể số vụ cháy nổ và thiệt hại [...]

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, năm học 2016 – 2017

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa, năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 2645/KHPH-CA-GDĐT ngày 27/7/2015 của Công an tỉnh Quảng Ngãi và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng ngày 19/8/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo [...]

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn [...]

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Thông báo Liên tịch số 216/TB-LT ngày 13/4/2016 của Đài Phát thanh – Truyền hình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 20 – 22/7/2016, tại tại trường [...]

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Trong thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao [...]

Trang 3 / 812345...Cuối »