Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi thể dục thể thao kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi thể dục thể thao kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Lượt xem:

(Giải bóng chuyền cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam) Năm học 2016 – 2017 là năm thứ hai toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của [...]
Tăng cường công tác phòng, chống chất ma túy LSD trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường công tác phòng, chống chất ma túy LSD trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Theo Thông báo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian gần đây đã xuất hiện một loại ma túy dưới dạng miếng giấy, có tên là “Tem giấy” hay “Bùa lưỡi”, khi ngậm các miếng giấy này sẽ có cảm giác hoang mang, kích thích ảo giác, rối loạn thần kinh và gây nghiện. Loại ma túy này thực chất là [...]
Đẩy mạnh thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, ngày 14/11/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã ban hành Công văn số 1092/PGDĐT về việc triển khai thực hiện [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Lượt xem:

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai [...]
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa gắn với các cuộc vận động, các phong trào của ngành, như: cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học [...]
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; [...]
Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Tiếp tục triển khai thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới trên địa bàn huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hưởng ứng cuộc vận động “Tấm lòng vàng khuyến học tỉnh Quảng Ngãi năm 2016”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hưởng ứng cuộc vận động “Tấm lòng vàng khuyến học tỉnh Quảng Ngãi năm 2016”

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 2718/UBND-VX ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức vận động “Tấm lòng vàng khuyến học” bổ sung Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 2164/SGDĐT-VP ngày 31/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hưởng ứng cuộc vận động “Tấm lòng vàng khuyến học [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016)

Lượt xem:

(Giải bóng chuyền cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam) Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 2205/SGDĐT-VP ngày 07/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), ngày [...]
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” cấp huyện!

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” cấp huyện!

Lượt xem:

    Thực hiện công văn 1570/SGD ĐT-GDTH ngày  27/9/2016 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc tổ chức hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” năm 2016. Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công tốt đẹp Hội thi “Chúng em bảo vệ môi trường” cấp huyện và lựa chon đội tham gia dự thi cấp tỉnh. Mục [...]
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa phối hợp Công đoàn Giáo dục phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa phối hợp Công đoàn Giáo dục phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016 – 2017, nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt” và công tác tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phòng [...]
Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2016 – 2017 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm học 2016 – 2017 trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/4/2016 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 3588/UBND-NNTN ngày 06/7/2016 về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương; Kế hoạch số 664/KH-SGDĐT ngày 20/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Trang 3 / 9«12345 » ...Cuối »