Hoạt động – Sự kiện

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong các cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, ôn thi vào lớp 10 và tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường chỉ đạo công tác xét tốt nghiệp, ôn thi vào lớp 10 và tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2012 [...]

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

(Một giờ học về kỹ năng sống) Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT/BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động [...]

Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 29/02/2016 của Ủy ban Bầu cử huyện Tư Nghĩa về việc [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường quản lý học sinh tắm sông, suối, biển

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường quản lý học sinh tắm sông, suối, biển

Ngày đăng: Lượt xem:

  Trong thời gian qua, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường giáo dục, tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích và [...]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng cháy, chữa cháy của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư [...]

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do virut Zika gây nên trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do virut Zika gây nên trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Công văn số 990/BGDĐT-CTHSSV ngày 26/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 379/SGDĐT-GDTrH ngày 28/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa về việc phòng, chống [...]

Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Một số điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 25/6/2015, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử năm 2015). [...]

Vận dụng một số điểm mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Vận dụng một số điểm mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có nhiều điểm mới so với những quy định trước đó nhằm khắc phục [...]

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để qua đó, tạo sự [...]

Một số phương pháp xây dựng nhóm để tăng cường hiệu quả việc học nhóm của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Một số phương pháp xây dựng nhóm để tăng cường hiệu quả việc học nhóm của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Việc tổ chức hoạt động nhóm trong những năm qua đã trở nên rất quen thuộc, gần gũi và tác động tích cực đến kết quả học tập của học sinh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện [...]

Trang 4 / 512345