Hoạt động – Sự kiện

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 03/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt [...]

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TƯ NGHĨA THAM GIA HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌA MI LẦN THỨ XI – NĂM 2016”

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Thông báo Liên tịch số 216/TB-LT ngày 13/4/2016 của Đài Phát thanh – Truyền hình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 20 – 22/7/2016, tại tại trường [...]

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Trong thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đẩy mạnh khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 891/SGDĐT-GDTH của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc khắc [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tăng cường thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về [...]

Khung kế hoạch năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Khung kế hoạch năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 03/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường [...]

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Như chúng ta đã biết, bình đẳng giới đang là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia. Tổ chức Liên hợp quốc đã thống nhất quan điểm và thông qua Chương trình hành động [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức các hoạt động hè năm 2016

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức các hoạt động hè năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

(Đoàn Thanh niên Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi tại Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 tại xã Nghĩa Thuận) Thực hiện nội dung Chỉ thị số [...]

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 05 tháng 6 hằng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (viết tắt là UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác phòng chống ma túy, tội phạm và buôn bán người

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa sơ kết công tác phòng chống ma túy, tội phạm và buôn bán người

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người, trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo [...]

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số [...]

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 27/4/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa ban hành Kế hoạch số 378/KH-PGDĐT về việc theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện [...]

Trang 3 / 512345