Trung học cơ sở

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện nội dung Công văn số 1551/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, ngày 23/02/2017, tại hai [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”

Ngày đăng: Lượt xem:

Từ ngày 04/3/2017 đến ngày 10/3/2017, tại hai Hội đồng Trường THCS Nghĩa Trung và Trường THCS thị trấn La Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp [...]

Hiệu quả từ Hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Hiệu quả từ Hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp huyện và tham gia [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” đạt kết quả cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” đạt kết quả cao

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực [...]

Trường THCS Nghĩa Thuận tổ chức thành công “Diễn đàn an toàn giao thông”

Trường THCS Nghĩa Thuận tổ chức thành công “Diễn đàn an toàn giao thông”

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017”

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Chọn học sinh giới lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Chọn học sinh giới lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngày đăng: Lượt xem:

(Toàn cảnh Khai mạc kỳ thi “Chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, năm 2016 – 2017”)   Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1551/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017”  đạt kết quả cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017” đạt kết quả cao

Ngày đăng: Lượt xem:

“Văn hóa Quảng Ngãi như một mạch nguồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nét đẹp tinh túy của hồn quê sông núi, của người dân vốn chân chất hiền hòa in đậm trong tâm thức và hành [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”  đạt kết quả cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017” đạt kết quả cao

Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Thông tư số 43/2012/TT-BDGĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông, giáo [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Trung học cơ sở”, năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Trung học cơ sở”, năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BDGĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên”, Công văn số [...]

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Trung học cơ sở

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 cấp Trung học cơ sở

Ngày đăng: Lượt xem:

Đối với việc thực hiện kế hoạch giáo dục: các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo [...]

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Lâm tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập.

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Lâm tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ngày đăng: Lượt xem:

          Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lâm kết hợp với trường THCS Nghĩa Lâm, tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Đây được xem như [...]

Trang 1 / 212