Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công hội thi “Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cấp học Mầm non, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công hội thi “Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cấp học Mầm non, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới trang thiết bị và đồ dùng, đồ chơi tự tạo trong hoạt động dạy học ở cấp học mầm non là việc làm không thể thiếu trong mỗi trường Mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã [...]
Trường Tiểu học Vạn An tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Phòng chống thiên tai trong trường học”

Trường Tiểu học Vạn An tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức Phòng chống thiên tai trong trường học”

Lượt xem:

            Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực ứng phó, phục hồi trước tác động của thiên tai tại các tỉnh miền Trung, các trường tiểu học được hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trong đó có Hội thi tìm hiểu kiến thức Phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Từ ngày 15/02/2017 đến ngày 25/02/2017, tại bốn Hội đồng: Trường Tiểu học thị trấn La Hà, Trường Tiểu học Tân An, Trường Tiểu học La Hà Nghĩa Thương và Trường Tiểu học Điện An, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậcTiểu học, năm học 2016 – 2017”. Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia Hội thi Chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Thực hiện nội dung Công văn số 1551/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, ngày 23/02/2017, tại hai Hội đồng thi Trường THPT chuyên Lê Khiết và Trường THPT Lê Trung Đình, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội thi “Chọn học sinh giỏi [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Từ ngày 04/3/2017 đến ngày 10/3/2017, tại hai Hội đồng Trường THCS Nghĩa Trung và Trường THCS thị trấn La Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – 2017”. Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Trung học cơ sở, năm học 2016 – [...]
Hiệu quả từ Hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Hiệu quả từ Hội thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt được nhiều kết quả cao. Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” năm học 2016 – 2017 với mục đích khuyến khích giáo viên [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” đạt kết quả cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” đạt kết quả cao

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” năm học 2016 – 2017 cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh đạt được nhiều kết quả cao. Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải [...]
Trường THCS Nghĩa Thuận tổ chức thành công “Diễn đàn an toàn giao thông”

Trường THCS Nghĩa Thuận tổ chức thành công “Diễn đàn an toàn giao thông”

Lượt xem:

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ quản lý giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ quản lý giỏi cấp huyện bậc Tiểu học, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 757/SGDĐT-GDTH ngày 09/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tổ chức Hội thi Giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp Tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức thành công Hội thi Can bộ quản lý giỏi cấp huyện bậc Tiểu học năm học [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Sử dụng thiết bị dạy học được cấp sẵn, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định được cấp sẵn cho giáo viên THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã tổ chức Hội thi “Sử dụng thiết bị dạy học [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Chọn học sinh giới lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức thi “Chọn học sinh giới lớp 9, năm học 2016 – 2017”

Lượt xem:

(Toàn cảnh Khai mạc kỳ thi “Chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, năm 2016 – 2017”)   Nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 1551/SGDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 – 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tổ chức [...]
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017”  đạt kết quả cao

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa tham gia thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ngãi cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017” đạt kết quả cao

Lượt xem:

“Văn hóa Quảng Ngãi như một mạch nguồn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nét đẹp tinh túy của hồn quê sông núi, của người dân vốn chân chất hiền hòa in đậm trong tâm thức và hành động của các cộng đồng dân cư”, tác giả Minh Anh đã từng nhận định trong bài viết “Văn hóa Quảng Ngãi: Xuyên suốt một dòng chảy”. Hiện nay, trong [...]
Trang 1 / 512345 »