Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xác định năm học 2016 – 2017 là năm thứ hai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các [...]
Một số điểm mới trong công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo

Một số điểm mới trong công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Ngày 31/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng ngành Giáo dục. Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng của ngành Giáo dục, bao gồm: đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua; danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn [...]