Thi đua – Khen thưởng

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục [...]

Một số điểm mới trong công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo

Một số điểm mới trong công tác Thi đua – Khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 31/12/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua – khen thưởng ngành Giáo dục. Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua [...]