Giáo dục Trung học

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015 – 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tư Nghĩa tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015 – 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

          Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa vừa tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2015-2016.           Hội thi được bắt đầu từ [...]