Giáo dục Mầm non

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa hướng dẫn tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam

Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-STTTT ngày 09/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Tháng hành động vì trẻ em (6/2015) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015); Công văn số 942/SGDĐT-VP ngày 16/6/2015 của Sở [...]