Văn bản Phòng GD

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định số 910/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16-11-2015 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa Tải về
2 Quyết định số 909/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 16-11-2015 Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa Tải về