Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố số liệu thống kê toàn cảnh kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

1

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01 đến hết ngày 30/4/2016.

Đến nay, việc rà soát hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tại các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc đã hoàn thành và dữ liệu được chuyển về các Hội đồng thi (tức các cụm thi) để thực hiện công tác tổ chức thi.

Theo kết quả công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh dự thi của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 là 887.396 em (giảm 118.258 thí sinh so với năm 2015). Trong đó:

– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông là 286.129 em, chiếm tỷ lệ 32% (tăng 04% so với năm 2015).

– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng là 519.497 em, chiếm tỷ lệ 59% (không tăng, không giảm so với năm 2015).

– Số lượng thí sinh đăng ký dự thi để xét Đại học, Cao đẳng là 81.770 em, chiếm tỷ lệ 09% (giảm 04% so với năm 2015).

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn công bố số hội đồng thi trên toàn quốc là 120 hội đồng, trong đó có 70 hội đồng thi đại học; 50 hội đồng thi tốt nghiệp. Tổng số địa điểm thi trên toàn quốc là 1.482 địa điểm với tổng số phòng thi là 31.668 phòng.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là 76.137 em; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu có số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là 3.405 em.

Ngoài ra, theo kết quả công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng thí sinh ở các cụm thi chênh lệch nhau với mức tương đối lớn. Chẳng hạn như:

Đối với cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì tại tỉnh Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất là 21.691 em; cụm thi do Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên chủ trì tại tỉnh Lai Châu có lượng thí sinh dự thi ít nhất là 1.313 em.

Đối với cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chủ trì có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất là 16.442 em; cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu chủ trì có số lượng thí sinh dự thi ít nhất là 1.470 em.

Ngày 30/6/2016, thí sinh cả nước sẽ đến các địa điểm thi theo nội dung trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa sai sót thông tin trong quá trình đăng ký dự thi. Từ ngày 01/7 đến hết ngày 04/7/2016, thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 với 08 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (thi theo hình thức tự luận với thời gian àm bài là 180 phút), Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ (thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút).

(Xuân Nam)