Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

  1

Những điểm cần lưu ý của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Đối với số lượng bài thi trung học phổ thông quốc gia:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển đại học và cao đẳng; cung cấp thêm thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh trung học phổ thông phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp; còn thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 03 bài, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp.

Đồng thời, thí sinh được lựa chọn dự thi cả 02 bài thi tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng; điểm bài thi nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét tốt nghiệp.

Đối với số lượng cụm thi trung học phổ thông quốc gia:

Thay vì những năm trước có hai loại cụm thi dành cho thí sinh xét tuyển đại học và thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, do hai cơ quan (gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học) chủ trì, năm nay mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 01 cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, dành cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng đến các cụm thi để phối hợp tổ chức thi.

2

(Thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)

Trưởng bạn Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng thi do Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Chủ tịch hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được ủy quyền.

Mỗi hội đồng thi sẽ có mã riêng thống nhất trong toàn quốc. Số báo danh của thí sinh sẽ gồm mã của hội đồng thi của tỉnh và 6 chữ số đánh theo thứ tự tăng dần, từ 000001 đến hết thí sinh.

Mỗi phòng thi có 24 học sinh; khoảng cách tối thiểu giữa 02 thí sinh là 1,2m.

Đối với cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông:

Theo quy chế, điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

3

Cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Đối với số nguyện vọng được đăng ký dự thi:

Quy chế nêu rõ: thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

 4

(Các trường đại học, cao đẳng tổ chức xét tuyển)

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi hoặc môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi hoặc môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 điểm; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Đối với thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ do mỗi trường thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên người có nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh trước ngày 31/12 hàng năm.

Đối với một số thông tin khác:

Đặc biệt, từ năm 2018, các trường phải công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đề án phải cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng, gồm: cơ sở vật chất (phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm và các trang thiết bị chính yếu, học liệu), đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo cùng một số thông tin quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định độc lập việc kê khai thông tin, nếu phát hiện trường hợp kê khai không đúng với thực tế sẽ quyết định dừng tuyển sinh đối với ngành hoặc nhóm ngành liên quan, trường và cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý.

Đồng thời, từ năm 2018 trở đi, các trường phải công bố thêm: tổng chi phí để đào tạo một sinh viên/năm, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành). Những trường không công khai đầy đủ thông tin thì không được thông báo tuyển sinh.

Đối với các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng (ngoài quy định tại quy chế này) đối với học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào ngành phù hợp với môn học chuyên, hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức và các điều kiện khác do trường quy định trong đề án tuyển sinh của trường.

Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2017 và thay thế hoàn toàn những văn bản liên quan trước đó.

(Xuân Nam)