• QUYẾT ĐỊNH 1268/QĐ-BGDĐT (20/04/2016) - NĂM 2016 ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 05/2016/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH
  • Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT (22/03/2016) - quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
  • Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT (28/03/2016) - quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách
  • Quyết định số 910/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 (16/11/2015) - Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
  • Quyết định số 909/QĐ-PGDĐT ngày 16/11/2015 (16/11/2015) - Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập trang tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa phát động phong trào thi đua năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa đã xác định năm [...]
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học chính quy năm 2017

Lượt xem:

Ngày 25/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính [...]